Οι ‘’αμφιλεγόμενες’’ και οι ‘’καταξιωμένες’’ κοινωνικές προσωπικότητες.

Οι ‘’αμφιλεγόμενες’’ και οι ‘’καταξιωμένες’’ κοινωνικές προσωπικότητες. Ποια η διαφορά μεταξύ μιας αμφιλεγόμενης και μιας καταξιωμένης κοινωνικής προσωπικότητας, σύμφωνα με την επικρατούσα  κοινωνική  αντίληψη; Ως ‘’αμφιλεγόμενη προσωπικότητα’’  συνήθως κατονομάζουν εκείνον τον ισχυρό άνθρωπο  που δεν αναδείχθηκε αλλά ούτε καθοδηγείται από κάποιο εξουσιαστικό ιερατείο. Τα εξουσιαστικά ιερατεία και οι κοινωνικές φατρίες, προκειμένου να επιβιώνουν και να υπερισχύουν στον μεταξύ των ανταγωνισμό, προσπαθούν να καλύπτουν με ημετέρους, … Συνεχίστε την ανάγνωση Οι ‘’αμφιλεγόμενες’’ και οι ‘’καταξιωμένες’’ κοινωνικές προσωπικότητες.