Το Θαύμα

Το Θαύμα Οι Συμπαντικοί Νόμοι είναι σταθεροί έως ότου η επήρεια μιας συλλογικής έκκλησης να προκαλέσει έναν επανα-προγραμματισμό της σταθερότητας Των. Τότε, οι Συμπαντικοί Νόμοι επιδεικνύουν μια πρόσκαιρη αστάθεια, η οποία μπορεί να αποβεί ως παράγων υπέρβασής Των. Αυτό, πολλοί το ονομάζουν θαύμα. The Miracle The Universal Laws are fixed  until the effect of a collective appeal causes a reprogramming of  their stability. Then, the … Συνεχίστε την ανάγνωση Το Θαύμα