ΑντιΣυνταγματικότητα

ΑντιΣυνταγματικότητα Εφόσον οι πολίτες υποτάσσονται σε αντισυνταγματικά μέτρα τότε οι εξουσιαστές έχουν την συναίνεση των πολιτών να προβούν σε περιορισμό της ελευθερίας των As long as the citizens subject to unconstitutional measures then the rulers have the consent of the citizens to restrict their freedom Ν Συνεχίστε την ανάγνωση ΑντιΣυνταγματικότητα