Να προσέχεις

Είναι μεγάλο χάρισμα να μπορείς να βοηθάς τον συνάνθρωπο να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο…. αρκεί να μην συναναστρέφεσαι με κακούς. It is a great gift to be able to help your fellow man to express his inner world…. as long as you do not associate with bad people. Ν Συνεχίστε την ανάγνωση Να προσέχεις

Ο εχθρός του Ανθρώπου

Ο εχθρός του Ανθρώπου Ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου, είναι  ο Εγωισμός. Ο Εγωισμός είναι ο υπαίτιος της αποκοπής του ανθρώπου από την Πνευματική του Πηγή, από την Πνευματικότητα, από τα Ιδεώδη, τις Αρετές.              Ο εγωισμός καθιστά τον άνθρωπο  γεννήτορα του Κακού. Ο μεγάλος εχθρός της καλοσύνης του ανθρώπου, είναι το Κακό. Το Κακό που εκδηλώνει ο άνθρωπος τον απομακρύνει  από την ενωτική, ζωογόνο, περικαλυπτική … Συνεχίστε την ανάγνωση Ο εχθρός του Ανθρώπου