Δικαιοσύνη & Καλοσύνη

Ας ανακαλύψουμε την Δικαιοσύνη και την Καλοσύνη στον Νου και στην Καρδιά μας πριν την αναζητήσουμε στην Κοινωνία Ν Συνεχίστε την ανάγνωση Δικαιοσύνη & Καλοσύνη