Άνθρωπος, η ενσάρκωση του Όντος.

Το κάθε Όν ενσαρκώνεται ως Άνθρωπος, για να αποκτήσει Συνείδηση αυτού του Κόσμου, μέσα από αυτή την  μορφή ζωής.  Έτσι, ο κάθε ένας από εμάς, πρόκειται να ζήσει όλα όσα αναλογούν στην ανθρώπινη μορφή ζωής.  Όλοι θα τα βιώσουμε όλα. Αυτό που διαφέρει στον κάθε άνθρωπο είναι η ένταση (πάθος) και η ποσότητα/ποιότητα των εμπειριών που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, ώστε το Όν να αποκτήσει … Συνεχίστε την ανάγνωση Άνθρωπος, η ενσάρκωση του Όντος.

Ο Κυβερνήτης

Ο Κυβερνήτης που ενώνει τον κόσμο είναι ευλογημένος Σωτήρας Ο Κυβερνήτης που διαιρεί τον κόσμο είναι ανάξιος Προδότης Ν Συνεχίστε την ανάγνωση Ο Κυβερνήτης