Υποτίμηση-Εκτίμηση-Υπερεκτίμηση

Η ανάγκη να υποτιμούμε κάποιον προέρχεται από την εγωιστική αδυναμία να δεχθούμε, την φυσική ιεραρχική υπεροχή του. Η ανάγκη να εκτιμούμε κάποιον προέρχεται  από την κατανόηση  των αρετών του, που αναγνωρίζουμε επειδή τον αγαπάμε. Η ανάγκη να υπερεκτιμούμε κάποιον προέρχεται από την αδυναμία, να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας. Ν Συνεχίστε την ανάγνωση Υποτίμηση-Εκτίμηση-Υπερεκτίμηση