Με τους καλούς ή τους κακούς, με εμάς ή με τους άλλους;

Περί Δυάδων συνέχεια…. Δίκαιο / άδικο, Πνευματικότητα / υλισμός, Ανωτερότητα / κατωτερότητα, Ελευθερία / υποδούλωση, Τιμιότητα / ατιμία,  Αλτρουϊσμός /  εγωκεντρισμός, Αλήθεια / πλάνη+ψέμα και τόσες άλλες δυάδες που συναντάμε καθημερινά και που πλανεμένα θεωρούμε ως  αντίθετες λόγω των αντιθέσεων που προκαλούν μέσα μας. Όμως προκαλούν και συγκρούσεις. Τα προαναφερόμενα ζεύγη δεν είναι δυάδες αντιθέτων αλλά εναντίων. Τα αντίθετα αντιτασσόμενα αλληλοσυμπληρώνονται μέσα σε έναν κοινό … Συνεχίστε την ανάγνωση Με τους καλούς ή τους κακούς, με εμάς ή με τους άλλους;

Όταν ο ήλιος του πολιτισμού είναι χαμηλά στον ορίζοντα ακόμα και οι νάνοι ρίχνουν μεγάλες σκιές Καρλ Κράους, 1874-1936, Αυστριακός συγγραφέας Συνεχίστε την ανάγνωση

Να μην εμπιστεύεσαι ποτέ…

Να μην εμπιστεύεσαι ποτέ εκείνους που μιλούν  ως  ειδήμονες για θέματα για τα οποία δεν έχουν προσωπική εμπειρία και πείρα.   Η πλάνη ότι η θεωρητική γνώση είναι αρκετή για την κατανόηση ενός θέματος ως πηγή της έχει την μωροφιλοδοξία.   Ν Συνεχίστε την ανάγνωση Να μην εμπιστεύεσαι ποτέ…