Δημιουργικότητα – Ωδή στον δημιουργικό άνθρωπο

Δημιουργικότητα – Ωδή στον δημιουργικό άνθρωπο

 • Είναι όλοι οι άνθρωποι δημιουργικοί;
  • Μπορούν και πως, όλοι οι άνθρωποι να δημιουργήσουν;
  • Πότε ένας άνθρωπος είναι δημιουργικός;

Χμμμ… ωραίοι προβληματισμοί.

Κατ’ αρχήν οφείλουμε να προσδιορίσουμε το τι εννοούμε όταν λέμε »δημιουργικός άνθρωπος», δεν νομίζετε;
Προβληματίστηκα και διαπίστωσα ότι όταν σκεπτόμαστε και αναρωτιόμαστε για τον τύπο του δημιουργικού ανθρώπου μάλλον εννοούμε πολλά που άλλα έχουν κι άλλα δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση με την δημιουργικότητα.
Για παράδειγμα ένας δραστήριος / ενεργητικός άνθρωπος, ένας γνωστικός άνθρωπος (που αφομοιώνει γνώσεις με ευκολία), ένας παρατηρητικός άνθρωπος, ένας περφεξιονίστας, ένας καινοτόμος, ένας ευφυΐής ή ιδιοφυής κ.λ.π., συχνά συγχέονται ή ταυτίζονται με τον δημιουργικό άνθρωπο κι αυτό είναι εν μέρει αληθές. Στην πορεία της ανάλυσης θα διαπιστώσουμε ότι ο δημιουργικός άνθρωπος μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί, συν κάποια άλλα.
Πριν όμως μπούμε στην ουσία των προβληματισμών μας, θα ήθελα να διατυπώσω την προσωπική μου θεώρηση.
‘’Ο άνθρωπος ΔΕΝ δύναται να δημιουργήσει αλλά μόνο να αναδημιουργήσει. Ο Δημιουργός δημιουργεί εκ του μηδενός, ενώ ο δημιουργικός άνθρωπος αναδημιουργεί από τις άπειρες εναλλακτικές της Δημιουργίας’’.

Ας ερευνήσουμε λοιπόν το τι σημαίνει να είσαι δημιουργικός άνθρωπος.

Η δημιουργικότητα είναι μια έννοια που αν και σχετίζεται, εν τούτοις διαφοροποιείται από τη νοημοσύνη, την ευφυϊα.
Πολλοί θεωρούν τη δημιουργικότητα ως απαραίτητο συστατικό της των ιδιαίτερων ικανοτήτων και του ταλέντου. Ωστόσο εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί κάποιος να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες που προαναφέραμε, χωρίς ωστόσο να μπορεί απαραίτητα να δημιουργήσει κάτι δικό του.
Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να είναι δραστήριος, ενεργητικός, γνωστικός, περφεξιονίστας, καινοτόμος, ευφυΐής ή ιδιοφυής, χωρίς απαραίτητα να δημιουργεί κάτι προσωπικό, μοναδικό και ανεπανάληπτο.
Οι άνθρωποι που δεν είναι δημιουργικοί, νομίζουν ότι η δημιουργικότητα είναι μια ορμητική ενεργητική ικανότητα / κατάσταση που αναλύει, διεκδικεί και κατακτά δηλαδή μια ‘’αρσενική’’ πνευματική δύναμη που εδράζει στην διάνοια.
Οι δημιουργικοί άνθρωποι, γνωρίζουν βιωματικά ότι η δημιουργικότητα είναι μια δεκτική ικανότητα / κατάσταση που συνθέτει, αποδέχεται και κατακλύζεται από κάτι που ήδη προϋπάρχει (ιδέες, εμπνεύσεις, μορφές κ.λ.π.). Είναι δηλαδή μια ‘’θηλυκή’’ πνευματική δύναμη που μάλλον εδράζει στην ψυχική νοημοσύνη.
Οι άνθρωποι που δεν είναι δημιουργικοί,, νομίζουν ότι η δημιουργικότητα πηγάζει ή χρησιμοποιεί την διάνοητική ευφυϊα και νοημοσύνη.
Οι δημιουργικοί άνθρωποι γνωρίζουν βιωματικά ότι η δημιουργικότητα μάλλον εδράζει στην συναισθηματική νοημοσύνη ή την μνημονική ψυχή.
Ενώ η διανοητική ευφυΐα και νοημοσύνη υποχρεώνουν την σκέψη να εργάζεται και να ερευνά συστηματικά και προγραμματισμένα, η δημιουργικότητα αφήνει την σκέψη ελεύθερη στο να ερεθίζεται και να απορροφά δεδομένα, τόσον από το περιβάλλον όσο και από τον εσωτερικό μας κόσμο, χωρίς δεσμεύσεις ή προγραμματισμούς.
Ενώ η διανοητική εργασία έχει πρόγραμμα αρχή, διάρκεια και τέλος, η εμπνευσμένη δημιουργικότητα είναι αναπάντεχη, απροσδιόριστη και απρόβλεπτη.
Η δημιουργικότητα συνδυάζει ερεθίσματα και δεδομένα με μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο, ώστε να συνθέσει νέα και διαφορετικά δημιουργήματα, ενώ η διανοητική έρευνα καταπιάνεται με το προϊόν της δημιουργικής έμπνευσης.
Οι άνθρωποι που δεν είναι δημιουργικοί, νομίζουν ότι η δημιουργικότητα έχει να κάνει με την νοημοσύνη και την ευφυϊα ενώ οι δημιουργικοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι η δημιουργικότητα έχει να κάνει με την Φαντασία και την Έμπνευση.
Η Φαντασία γοννεύεται δεκτικά από τις Ιδέες, κυοφορείται από την Σκέψη και γεννά την Έμπνευση.

Ο δημιουργικός άνθρωπος γνωρίζει ότι η δημιουργικότητα, δηλαδή το να ασχολείται με πολλά διαφορετικά πράγματα και μάλιστα να δημιουργεί, είναι για τον ίδιο η ίδια του η φύση. Δεν τίθεται για αυτόν θέμα αν θα μπορέσει ή όχι να ασχοληθεί με όλα αυτά που καταπιάνεται αλλά προκύπτει αβίαστα, φυσικά, σαν την ανάσα που αναπνέει. Βέβαια, από την σχέση με τους συνανθρώπους του και από τις δυσκολίες που προκύπτουν, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να είσαι δημιουργικός.

Ο δημιουργικός άνθρωπος, γνωρίζει ότι η προσοχή του μοιράζεται ταυτόχρονα σε πολλά θέματα και συχνά το περιβάλλον θεωρεί ότι βρίσκεται στα όρια της διάσπασης προσοχής. Αυτή η ταυτόχρονη περιπλάνηση της προσοχής του όμως, σταματά μόλις κάτι κεντρίσει το ενδιαφέρον του. Έτσι ο δημιουργικός άνθρωπος φαίνεται στους άλλους ότι δυσκολεύεται να συγκεντρώσει την προσοχή του σε ένα πράγμα, μέχρις ότου όμως κάτι του κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Τότε, πολύ εύκολα καταφέρνει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά με έναν απαράμιλλο τρόπο.

Η παρατηρητικότητα του δημιουργικού ανθρώπου είναι αυξημένη και συχνά αποπροσανατολίζει την προσοχή του και υπερφορτώνει τις αισθήσεις και το νου από μια πληθώρα εξωτερικών και εσωτερικών συναισθημάτων.

Ο δημιουργικός άνθρωπος φαίνεται ως να έχει μια μειωμένη – για τα κοινά κριτήρια – λανθάνουσα αναστολή, δηλαδή δείχνει ως να μην φιλτράρει τα ερεθίσματα όπως οι υπόλοιποι τύποι ανθρώπων, ώστε να κρατάει τα απολύτως απαραίτητα, αλλά προσέχει και αφομοιώνει πολύ περισσότερα ερεθίσματα από τον μέσο άνθρωπο. Επίσης διακατέχεται από την πρώιμη παιδική ηλικία του από μια φυσική περιέργεια που τον ωθεί να γεννά διαρκώς ερωτήματα και προβληματισμούς.
Το ΓΙΑΤΙ(;) είναι η συνηθισμένη του φράση και δεν ησυχάζει αν δεν προσπαθήσει να λύση τον προβληματισμό του. Επειδή όμως αναρωτιέται συνεχώς, δείχνει σαν να είναι μόνιμα ανήσυχος, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά δημιουργικός.

Ενώ οι περισσότεροι τύποι ανθρώπων χρησιμοποιούν την λεγόμενη ‘’συγκλίνουσα σκέψη’’, οι δημιουργικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη ‘’αποκλίνουσα σκέψη’’. Συχνά ακούνε να τους λένε «μα καλά, πώς το σκέφτηκες πάλι αυτό!» ή » εσύ έχεις πολύ μεγάλη φαντασία!» ή ‘’ μα καλά δεν σου φτάνει αυτό;’’.
Η συγκλίνουσα σκέψη μας βοηθά να κατανοούμε τον κόσμο και το περιβάλλον, να οργανώνουμε τις ιδέες και τις σκέψεις μας, να επιβεβαιώνουμε τις πεποιθήσεις μας και να δημιουργούμε κανόνες, ώστε να μπορούμε να επαναλαμβάνουμε αυτοματικά τις ίδιες εργασίες χωρίς τον πρωταρχικό ιδιαίτερο κόπο.
Η αποκλίνουσα σκέψη μας ωθεί να συλλάβουμε το απροσδιόριστο, το αφηρημένο, το ανεκδήλωτο. Είναι χαοτική, αμφισβητεί τους κανόνες και προσπαθεί να φτιάξει εκείνες τις εξαιρέσεις, που θα επιτρέψουν στο ανεκδήλωτο να εκδηλωθεί. Παράγει πολλές εναλλακτικές λύσεις – κατά μίμηση του αφηρημένου – και ψάχνει πρωτότυπες ιδέες έκφρασης.

Ο δημιουργικός άνθρωπος νιώθει άνετα με την αμφιβολία και τα ερωτηματικά, με την μοναχικότητα και την έρευνα, με την διαρκή αμφισβήτηση και τον προβληματισμό, ενώ οι άλλοι τύποι ανθρώπων, για τους ίδιους λόγους, αισθάνονται βάσανο και ανασφάλεια.

Η δημιουργική τάση και ορμή, ως έμφυτη, δεν είναι κάτι που αφήνει τον δημιουργικό άνθρωπο να ησυχάσει, όμως πρόκειται για μια ανησυχία θετική και δημιουργική μέσα στην οποία αισθάνεται χαρά και πληρότητα, είναι δηλαδή κάτι σαν τον έρωτα.

Ο δημιουργικός άνθρωπος συχνά διέρχεται από διάφορους φάσεις, μεταπτώσεις και ξαφνικές εναλλαγές στην συναισθηματική του κατάσταση, δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στους μανιοκαταθλιπτικούς, έτσι και ο δημιουργικός άνθρωπος περνάει τις ανάλογες φάσεις του. Κάποιες φορές έχει μεγάλη διαύγεια, υψηλή ενεργητικότητα, μεγάλη παραγωγικότητα, γεννάει ιδέες, ζει και χαίρεται την έμπνευση και αφοσιώνεται με τις ώρες στο αντικείμενο των ασχολιών του. Άλλες πάλι φορές υπάρχουν και οι φάσεις κούρασης, αμηχανίας, πεσμένης ενέργειας, οι λεγόμενες μαύρες, ρηχές και ανέμπνευστες μέρες που τις ζει σαν η ζωή να΄ χει χάσει το νόημά της.
Οι υπόλοιποι συνάνθρωποι νοιώθουν άβολα με αυτές τις μεταπτώσεις του, όμως ο δημιουργικός άνθρωπος δεν αργεί να κατανοήσει ότι έχει ανάγκη και αυτές οι φάσεις γιατί σε αυτές τις φάσεις που του φαίνεται σαν τίποτα να μην λειτουργεί σωστά, οι σκέψεις και οι ιδέες προετοιμάζονται στο υποσυνείδητο και μέχρι ότου να μπορέσουν στην επόμενη φάση διαύγειας που θα έρθει, να εμφανιστούν ξαφνικά και αστραπιαία στην συνειδητότητα του ως εμπνεύσεις.
Σύμφωνα με την θεωρία Wallas αυτό αποκαλείται ‘’στάδιο της επώασης μιας Ιδέας’’ που θα καταλήξει σε μια έμπνευση και είναι ανάλογο με την γέννα.

Οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Απλά έτσι είναι. Υπάρχει κάτι γοητευτικά αλλόκοσμο και αλλιώτικο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Ζουν, δρουν και αντιδρούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προστάζει η κοινή λογική.
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι σαν να έρχονται από το μέλλον γιατί στο μέλλον, όλοι οι άνθρωποι θα είναι δημιουργικοί.

Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να απαντήσει στο αν είναι εύκολο να είσαι δημιουργικός.
Αν δεν είσαι δημιουργικός είναι πραγματικά δύσκολο να βομβαρδίζεσαι αισθησιακά και νοητικά από τόσο πολλές σκέψεις και ερεθίσματα, γιατί αυτό καταντά βασανιστικό και ιδιαίτερα κουραστικό.
Αν ανήκεις στον τύπο του δημιουργικού ανθρώπου τότε πολύ απλά αυτή είναι η ζωή σου και μαθαίνοντας να ζεις με αυτό, βελτιώνεσαι συνεχώς με την διαχείριση της δημιουργικότητάς σου.

Ένα άλλο εμφανές πρόβλημα του δημιουργικού ανθρώπου είναι ότι δυσκολεύεται να οργανώσει τον χρόνο του και να είναι συνεπής – με την γενική αντίληψη του όρου – γιατί τον απασχολούν ταυτόχρονα πολλά θέματα και προτεραιότητες που τις αξιολογεί σύμφωνα με τον ενθουσιασμό που νοιώθει και την έμπνευση που βιώνει, κάτι που όμως δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές στους συνανθρώπους και το περιβάλλον του.
Φανταστείτε να θέλετε να αγοράσετε ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα και να βρεθείτε ξαφνικά μέσα σε ένα τεράστιο εμπορικό κατάστημα με χιλιάδες μηχανήματα. Φανταστείτε το παιδί σας που το πάτε ξαφνικά σε μια τεράστια παιχνιδούπολη. Ε …λοιπόν κάπως έτσι νοιώθει ο δημιουργικός άνθρωπος, σε μόνιμη κατάσταση, με την ζωή του.
Αν δεν ανήκετε στον τύπο του δημιουργικού ανθρώπου, και βιώνετε την ζωή σας με τέτοιο τρόπο, πολύ απλά ετοιμαστείτε να επισκεφθείτε τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρό σας. Το γοργόν και χάριν έχει.
Για τον δημιουργικό άνθρωπο όμως αυτή η διαρκής νοητική εγρήγορση είναι μια πραγματική ικανοποίηση και τίποτα, μα τίποτα δεν συγκρίνεται με την στιγμή που ολοκληρώνει ένα έργο του. Για αυτόν πρόκειται για μια αίσθηση καθολικής πληρότητας που μόνο με την ευτυχία μπορεί να παρομοιαστεί.
Θέλεις να κάνεις ένα δημιουργικό άνθρωπο εχθρό σου;
Δεν χρειάζεται παρά να περιμένεις την στιγμή της ολοκλήρωσής του έργου του, προσποιούμενος ότι δεν σε νοιάζει καθόλου, ότι δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο.

Στο ερώτημα αν η δημιουργική ικανότητα είναι έμφυτη ή επίκτητη στον άνθρωπο, η απάντηση είναι ότι είναι μια έμφυτη κατάσταση που είναι χαραγμένη στον χαρακτήρα με τον οποίο γεννήθηκε, ως έμφυτη τάση, κλίση και ροπή. Η δημιουργικότητα όμως δεν είναι ένα ταλέντο αλλά μια κατάσταση του χαρακτήρα που βοηθά τα ταλέντα να εκφραστούν.
Δυστυχώς, στην πορεία της ζωής και καθώς ο χαρακτήρας εκδηλώνεται στο περιβάλλον και δημιουργείται η προσωπικότητα, σε πολλούς ανθρώπους η έμφυτη κλίση προς την δημιουργικότητα καταπνίγεται (από το περιβάλλον) και δεν βρίσκει τον δρόμο προς την εκδήλωση της. Έτσι πολλοί ενήλικες που δείχνουν να μην είναι δημιουργικοί άνθρωποι, στην πραγματικότητα έχει καταπνιγεί μέσα τους αυτή η έμφυτη τάση τους.
Ευτυχώς όμως, αν ενδιαφερθούν πραγματικά για τον εαυτό τους, μπορούν να αναζωπυρώσουν το έμφυτό τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα το θελήσουν αληθινά.
Για παράδειγμα, τι είναι ένας φιλόμουσος που όμως δεν μπορεί να παίξει μουσική, από ένα μουσικό που δεν κυνήγησε και δεν θυσιάστηκε για το ταλέντο του. Υπάρχουν βέβαια και οι άμουσοι.

Πριν από 2.500 χρόνια ο Αριστοτέλης είπε πως «δεν υπάρχει καμία μεγάλη ιδιοφυΐα χωρίς κάποια δόση παράνοιας». Σήμερα ο ισχυρισμός του έχει πλέον αποδειχθεί και επιστημονικά καθώς πολλές μελέτες πιστοποιούν πως αν η ευφυΐα δεν εκφραστεί με δημιουργικότητα, τότε οδηγεί στην νοσηρή συναισθηματικότητα, στην κατάθλιψη, στη σχιζοφρένεια και στη διπολική διαταραχή καθώς επίσης και σε εθισμούς όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Θέλετε αποδείξεις; Παρατηρήστε τους καλλιτέχνες γύρω σας.
Σύμφωνα με μία μελέτη του επιστημονικού περιοδικού Neuron αυτό οφείλεται σε μία πρωτεΐνη που παράγεται στον εγκέφαλο (neuronal calcium sensor) και η οποία έχει άμεση σύνδεση με τη μνήμη, τη δημιουργική σκέψη αλλά και με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.

Βλέποντας την δημιουργικότητα από την εξελικτική της πλευρά, θα έλεγα, ότι όπως κάποτε στο μέλλον όλοι οι άνθρωποι θα είναι φιλόμουσοι και φιλόκαλοι, έτσι και όλοι οι άνθρωποι θα είναι δημιουργικοί, γιατί η χαρά της δημιουργίας προέρχεται από την εσωτερική τάση του ανθρώπου για γνώση που απελευθερώνει.

Το πνεύμα χαίρεται και ευτυχεί όταν ερευνά
και για να ερευνά πρέπει να είναι ελεύθερο.
Γι’ αυτόν τον σκοπό ήρθε και ενσαρκώθηκε σε αυτόν τον κόσμο. Για να ερευνήσει και να μάθει βιωματικά, ότι τον αφορά και τον περιβάλλει. Το μέσον για να το πετύχει είναι η ατομικοποιημένη προσωπικότητά του και ο φορέας είναι το σώμα και οι αισθήσεις του.

Η προσωπική δημιουργία είναι πηγή χαράς και αισιοδοξίας για τον δημιουργικό άνθρωπο, γιατί το πνεύμα του ευτυχεί όταν πραγματοποιεί τον σκοπό για τον οποίο ενσαρκώθηκε.

Η ονειροπόληση είναι η ποιο αγαπημένη τους στιγμή γι’ αυτό αν και είναι δίπλα σας, τους βλέπετε, τους μιλάτε, αυτοί ‘’είναι αλλού’’, σας ακούν και δεν σας ακούν. Το μυαλό τους ταξιδεύει, σε άλλους κόσμους. Μην θυμώνετε μαζί τους. Απλά έτσι είναι… πάρτε το απόφαση.
Αυτό τους κάνει να μοιάζουν πολλές φορές με ένα μικρό παιδί, με αποτέλεσμα οι καθημερινοί συνάνθρωποί τους να βιάζονται να τους κρίνουν ως ανώριμους. Ενθουσιάζονται σαν μικρό παιδί, πέφτουν με τα μούτρα στις δημιουργικές τους ασχολίες ξεχνώντας τα πάντα γύρω τους.
Δεν λέω …αν δεν είσαι δημιουργικός άνθρωπος θα πρέπει να είναι δύσκολο να συμβιώσεις με έναν τέτοιο, από την άλλη όμως ποιος δεν αγαπά τα μικρά ή μεγάλα παιδιά;

Οι δημιουργικοί άνθρωποι φαίνονται σαν να ανησυχούν λιγότερο για τις συνέπειες των πράξεων τους και είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν τα πάντα όλα προκειμένου να δημιουργήσουν. Γι’ αυτό τους κατακρίνουν ως ανεύθυνους. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια, απλά είναι αφοσιωμένοι περισσότερο στις δημιουργικές τους ενασχολήσεις. Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε πολλές αποτυχίες αλλά και σε λαμπρές επιτυχίες. Οι καθημερινοί άνθρωποι θα βάλλουν στο ζύγι τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και θα αποφανθούν αν αυτός ο άνθρωπος είναι ψώνιο ή ταλεντάρα. Όμως ο δημιουργικός άνθρωπος είναι ήδη κάπου αλλού και δεν του καίγεται καρφί για το αποτέλεσμα του ζυγίσματος.

Οι καθημερινοί άνθρωποι υπερασπίζονται μόνιμα με νύχια και με δόντια τα αποκτήματά τους, ενώ οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι άστατοι και άστοργοι σε ότι αφορά τα συναισθήματα με τα οποία περικαλύπτουν τις δημιουργίες τους. Σήμερα λατρεύουν αυτό που δημιουργούν και αύριο ούτε που ασχολούνται με αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί γνωρίζουν μέσα τους ότι αυτό που θα έρθει αύριο θα είναι καλύτερο από αυτό που ήρθε χθες. Είναι συνδεδεμένοι με μια ανεξάντλητη πηγή που ρέει έμπνευση. Γιατί να ανησυχούν και να προσκολλώνται;

Αυτό όμως που τρελαίνει πραγματικά τους καθημερινούς ανθρώπους στην σχέση τους με τους δημιουργικούς είναι αυτή η ταυτόχρονη ταπεινότητα και υπερηφάνεια τους. Συνήθως τους κατακρίνουν ως αλαζόνες που υποκρίνονται τους ταπεινούς, γιατί πολύ απλά δεν κατανοούν ότι είναι ταπεινοί προς την πηγή της έμπνευσής τους αλλά ταυτόχρονα υπερήφανοι ως προς τα δημιουργήματά τους.
Είναι πάντα πρόθυμοι να μάθουν, αλλά και εξαιρετικά υπερήφανοι και σίγουροι όταν πρόκειται για τις ιδέες και τις δημιουργίες τους. Γι’ αυτό προσέξτε όταν νομίσετε ότι μπορείτε να κρίνετε αυτούς και τις δημιουργίες τους γιατί αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχετε αυτή την ικανότητα. Δεν είστε δημιουργικοί και οι άλλοι δημιουργικοί που θα μπορούσαν να τους κρίνουν είναι πολύ απασχολημένοι με τις δικές τους δημιουργίες.

Αυτό όμως που κάνει πραγματικά δύσκολη την συμβίωση με έναν δημιουργικό άνθρωπο είναι ότι η δημιουργικότητα δεν συνάδει με τις περισσότερες ασχολίες της καθημερινότητας. Χρειάζεται απομόνωση, προσήλωση και αδιάσπαστη εργασία. Η έμπνευση έρχεται τις πιο απρόσμενες ώρες. Δεν υπάρχει κανονικό ωράριο στην ονειροπόληση, στην σκέψη και στην δημιουργία. Γι’ αυτό οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι συνήθως μοναχικοί χωρίς να αισθάνονται μοναξιά. Είναι επίσης βραδινοί τύποι, γιατί η νύχτα περικαλύπτει με στοργή την δημιουργική προσπάθειά τους.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των δημιουργικών ανθρώπων είναι ότι είναι οι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής.
Αν τους δώσετε μια ευκαιρία με μια προθεσμία, είναι βέβαιο ότι θα τηρήσουν την προθεσμία για να μην χάσουν την ευκαιρία. Άλλα να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργικής τους εργασίας κυριολεκτικά, το προηγούμενο βράδυ, λίγο πριν λήξει η προθεσμία σας.
Αυτό δεν συμβαίνει από ανευθυνότητα αλλά από υπευθυνότητα. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα προσπαθούν να αντλήσουν από την ανεξάντλητη πηγή τους, ότι καλύτερο έχει να τους προσφέρει.

Στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ο άνθρωπος αξιοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητές του, προκειμένου να επιβιώσει και να χαρεί την ζωή. Οπότε είναι επόμενο ένας άνθρωπος να αξιοποιεί την δημιουργικότητά του, στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
Το αν θα το καταφέρει η όχι, εξαρτάται τόσον από τις εργασιακές συνθήκες όσο και από την γενική του στάση προς το επάγγελμά του.
Όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, αυτές δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις προϋποθέσεις που χρειάζεται η δημιουργικότητα για να εκφραστεί.
Όσον αφορά την γενική του στάση προς το επάγγελμά του, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια απλή εργασία, ένα μέσον επιβίωσης και βιοπορισμού, αλλά σαν ένας χώρος έκφρασης και πρωτοτυπίας.
Οι προϋποθέσεις που χρειάζεται η δημιουργικότητα για να εκφραστεί είναι η ελευθερία, η αγάπη, η γόνιμη φαντασία, η ισχυρή θέληση, η έμπνευση, η αδιάκοπη προσπάθεια, η πρωτοτυπία, η ανιδιοτέλεια, η υπευθυνότητα και κάποια άλλα.
Αν λείπει η δημιουργικότητα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες, είναι γιατί από τα εξαρτημένα επαγγέλματα λείπουν αυτές οι προϋποθέσεις.
Για να αποκτήσει ένα επάγγελμα, μια εργασία, δημιουργικό περιεχόμενο πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημιουργικών κλίσεων και να εμπνέει στην εξέλιξη των δυνατοτήτων σε ικανότητες. Πρέπει να δίνει διέξοδο στην έκφραση των ιδιαίτερων ταλέντων.
Όταν τίποτε από αυτά δεν επιτρέπονται στο εργασιακό περιβάλλον, τότε ο άνθρωπος εκδηλώνει την δημιουργικότητα του στον ελεύθερο χρόνο του μέσα από την δραστηριοποίηση του στα διάφορα χόμπι με τα οποία καταπιάνεται και η εργασία του χάνει κάθε πρωτοτυπία και αληθινό ενδιαφέρον.
Δεν είναι εύκολο ένας δημιουργικός άνθρωπος να γίνει αποδεκτός στο εργασιακό περιβάλλον του. Οι περισσότεροι συνάδελφοί του θα τον προτρέψουν να αλλάξει, να σταματήσει να πετάει στα σύννεφα, να κάνει την δουλειά του με κανονικό τρόπο και να ζήσει μια συνηθισμένη επαγγελματική ζωή. Όμως ένας πραγματικά δημιουργικός άνθρωπος απλά θα ακολουθήσει το όραμά του και θα αλλάξει τον επαγγελματικό του χώρο.
.
Για να πραγματοποιήσω αυτή την μικρή έρευνα στην δημιουργικότητα δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτε άλλο από το να μελετήσω τον εαυτό μου, και να ρίξω μια ματιά στο τι λένε άλλοι δημιουργικοί άνθρωποι, όμως για να ολοκληρώσω αυτή την προσέγγιση θα χρειαστεί να δούμε μαζί τι έχουν πει κατά καιρούς κάποιοι σημαντικοί και δημιουργικοί άνθρωποι.

Ακούστε τους.

 • Η ευφυΐα είναι η σύζυγος, η φαντασία είναι η ερωμένη και η μνήμη είναι η υπηρέτρια.
  Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλλος συγγραφέας
 • Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές.
  Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957
 • Η ανώτερη μορφή ατομισμού είναι η δημιουργικότητα.
  Oscar Wilde, 1854-1900, Ιρλανδός συγγραφέας
 • Η δημιουργικότητα είναι ο Θεός, καιΑΝ νιώθετε κάποια παρόρμηση για δημιουργία, να ξέρετε είναι παρόρμηση για να συναντηθείτε με τον Θεό.
  Όσσο (Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς), 1931-1990, Ινδός γκουρού
  • Πρέπει να κάνουμε σήμερα αυτό που όλοι θα κάνουν αύριο.
  Jean Cocteau, 1889-1963, Γάλλος καλλιτέχνης
 • Όταν λέω να είστε δημιουργικοί δεν εννοώ ότι όλοι πρέπει να γίνετε μεγάλοι ζωγράφοι και μεγάλοι ποιητές. Απλώς εννοώ να κάνετε τη ζωή σας μια ζωγραφιά, να κάνετε τη ζωή σας ένα ποίημα.
  Όσσο (Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς), 1931-1990, Ινδός γκουρού
 • Την φωτιά της δημιουργίας τη συντηρούν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανοποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος.
  Γεώργιος Θεοτοκάς, 1905-1966, Έλληνας συγγραφέας
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν προτού γεννηθούν πλήρως. Δημιουργικότητα σημαίνει να γεννιέσαι προτού πεθάνεις.
  Erich Fromm, 1900-1980, Γερμανός ψυχαναλυτής
 • Το να δημιουργείς, σημαίνει επίσης να δίνεις μια μορφή στο πεπρωμένο σου.
  Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957
 • Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία.
  Henri Bergson, 1859-1941, Γάλλος φιλόσοφος, Νόμπελ 1927
 • Δεν μπορείς να έχεις δημιουργικότητα,ΑΝ δεν αφήσεις πίσω σου τα καθωσπρέπει, τα δεδομένα, όλους τους κανόνες.
  Joseph Campbell, 1904-1987, Αμερικανός καθηγητής
 • Το μυστήριο, το θαύμα, η αθωότητα, το να μην έχεις ξανακάνει κάτι είναι οι σπόροι της δημιουργικότητας που οδηγούν στην επιτυχία.
  Mark Spitz, 1950-, Αμερικανός ολυμπιονίκης στην κολύμβηση
 • Δεν υπάρχουν κανόνες εδώ πέρα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι!
  Τόμας Έντισον, 1847-1934, Αμερικανός Εφευρέτης
 • Ένας σίγουρος τρόπος για να παραμείνεις δημιουργικός: ανάγκασε τον εαυτό σου να μάθει κάτι καινούργιο.
  Harvey Mackay, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας
 • Η καινοτομία είναι αυτή που ξεχωρίζει τον ηγέτη από αυτόν που ακολουθεί.
  Steve Jobs, 1955-2011, Αμερικανός επιχειρηματίας (συνιδρυτής της Apple)
 • Η δημιουργική δραστηριότητα μπορεί να περιγραφεί σαν ένα είδος εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου ο δάσκαλος και ο μαθητής συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο.
  Arthur Koestler, 1905-1983, Ουγγροβρετανός συγγραφέας
 • Κάθε δραστηριότητα είναι δημιουργική, όταν αυτός που την ασκεί ενδιαφέρεται να την κάνει σωστά και καλύτερα.
  John Updike, 1932-2009, Αμερικανός συγγραφέας & κριτικός
 • Δημιουργικότητα είναι να σκέφτεσαι καινούργια πράγματα. Καινοτομία είναι να κάνεις καινούργια πράγματα.
  Theodore Levitt, 1925-2006, Αμερικανός οικονομολόγος
 • Η πιο βαθιά εμπειρία του δημιουργού είναι θηλυκή, γιατί είναι εμπειρία εισδοχής και κυοφορίας.
  Rainer Maria Rilke, 1875-1926, Τσεχο-Αυστριακός ποιητής

Μετά από όλα αυτά τι λέτε, είστε ένας δημιουργικός άνθρωπος;

Νικόλας Γκίνης
Μουσικοσυνθέτης

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ:

http://youtu.be/Z1BHAAbRCxM

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s