«Η Εργασία ως δικαίωμα και καθήκον»

Η εργασία είναι η δημιουργική  ανθρώπινη δραστηριότητα που αξιοποιώντας τις ικανότητες του ανθρώπου αποσκοπεί στην παραγωγή αγαθών (υλικών ή πνευματικών) προς ανταλλαγή αυτών στην κοινωνία. Η εργασία είναι  έννομο δικαίωμα των πολιτών. Εφόσον οι άνθρωποι έχουμε συνασπιστεί σε κοινωνίες προκειμένου να ανταλλάσουμε τις ικανότητες μας,  έχουμε καθήκον  να  εργαζόμαστε και να  εκπληρώνουμε τις συνεισφορές μας στα κοινά. Η εργασία δεν είναι μια παροχή υπό όρους … Συνεχίστε την ανάγνωση «Η Εργασία ως δικαίωμα και καθήκον»